Boganmeldelse: Trap Danmark  

Kæmpestort bogværk med kommunernes bedste naturområder

Læst af naturskribent Søren Olsen

Forsiden af kommunebogen for Skive.

Efter knap syv år er de sidste bind i det store bogværk om Danmark udkommet. Værket indeholder den nyeste viden, herunder geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. I kapitlet om natur og landskab finder man en god og grundig omtale af kommunernes naturområder, samt om naturbeskyttelse, fredninger og friluftsliv.

Det interessante er, at når man blader i bøgerne og læser her og der, opdager man helt nye sider af vores land. Set i et globalt perspektiv er Danmark et lille, fladt landbrugsland, men zoomer man ind, viser det sig at vi bor i et varieret landskab, der rummer områder med rig natur. En anden ting man lægger mærke til i beskrivelsen af naturen, er, at den bærer præg af den lange danske kulturhistorie, der blandt andet har skabt naturtyper med en høj biodiversitet og et særligt dyre- og planteliv. Det gælder for eksempel en naturtype som overdrev, hvor man kan finde både sjældne og smukke blomster og insekter blandt de græssende dyr.

Forsiden af kommunebogen for Rudersdal.

Men det, der gør det danske landskab til noget særligt i et internationalt perspektiv, er vores kyster. Det tænker man nok ikke så meget over i det daglige, for de fleste af os bor jo forholdsvis tæt på en kysten. Men naturtyper som klitter, klitheder, strandenge og ikke mindst marsk og vader i Vadehavet, er faktisk noget af en sjældenhed. De danske kyster er også rastepladser for de millioner af trækfugle, som hvert forår og efterår trækker fra Nordskandinavien og Rusland og til Sydeuropa og Afrika,

Kysterne får derfor en grundig omtale under de enkelte kommuner, og det giver god mening, da de fleste af os drages af kysten og havet på alle årstider. Men beretningerne om naturen og landskabet er utallige i Trap Danmark, og der er også blevet plads til den betydning, naturen har for både erhverv og rekreation. Udnyttelsen af landskabet til landbrug og skovbrug beskrives, men også at man siden midten af 1800-tallet har taget mange tiltag for at beskytte naturen gennem fredninger og anden lovgivning.        

Udsigt over Røsnæs. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2020.

Så hvis man vil vide god besked om sin egen kommunes naturområder, er Trap Danmark stedet, hvor den nyeste viden findes. Teksten ledsages af smukke og aktuelle fotos af områderne, dyr og planter, samt geologiske kort, klimatabeller og kort over arealanvendelse gennem tiden. Trap Danmarks beskriver den gode natur i de enkelte kommuner og kan give inspiration til mange udflugter og ferier i vores smukke land.

Ud over at man hos boghandleren kan købe værket i indbundne bind, typisk med 3-4 kommuner, eller i enkelte bind i paperback med blot én kommune, er der også adgang til tekster og fotos gratis på trap.lex.dk. Indholdet er gjort søgbart, og det er suppleret med yderligere indhold fra værkets samarbejdspartnere.

Featured billede: Orø. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark, 2021.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE