Bestanden af danske stære halveret!

Antallet af danske stære er halveret siden 1980.
Antallet af danske stære er halveret siden 1970'erne.

Færre enge, færre levesteder for stæren.
På bare 40 år er antallet af ynglende stære dalet fra 600.000 til kun 270.000. Det er mere end en halvering. I følge biolog Henning Heldbjerg fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er det især nedgang af stærens levesteder som er årsag til den drastiske nedgang i antallet af stære. Vi skal ikke mange årtier tilbage før, at der var mange flere åbne arealer med græssende husdyr. Et ønskescenarie for stæren, da den type landbrugsland med grønne enge giver gode forhold for stærens fødekilder som ud over insekter, består af orme, snegle og stankelbenslarver.
I dag består en meget større del af landbrugslandet af kornmarker og her har stæren svært ved at finde sin føde.

DOF tæller fugle.
Det er DOF som har optalt antallet af stære. Foreningen har mange frivillige og erfarne ornitologer tilknyttet organisationen som hvert år tæller mange forskellige fuglearter ved hjælp af punkttællinger. De foretages på faste ruter over hele landet og på faste tidspunkter hver år, så det er muligt at sammenligne tallene.
DOF mener dog ikke at stæren ligefrem er i fare for helt at forsvinde fra landet, men den faldende tendens i antallet af stære ser ud til også gælde for hele det nordlige og vestlige Europa.
MR/

Kilde: jp.dk

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE