Alternativet klar med berigende naturpakke til danskerne

Mange, danske naturområder er truet.
Alternativet går mod strømmen og er nu på banen med en ny ambitiøs naturpakke, der skal styrke den danske natur. Her et parti fra en vestjysk hedemose.

Imens stort set samtlige danske, politiske partier glimrer med manglende holdninger og stillingtagen til hvordan den trængte, danske natur styrkes og bevares, går Alternativet nu mod strømmen med en ambitiøs naturpolitik, der allerede fra start får positive ord med på vejen fra forskerverdenen, naturvejledere m.fl.

“Mangfoldig, fri og spændende natur”
”Det er på tide at sikre en vild, mangfoldig, fri og spændende natur,” siger Alternativets naturordfører Christian Poll, som under overskrifterne “Plads, dynamik, beskyttelse og sameksistens” i dag fremlægger Alternativets 42 konkrete, naturpolitiske forslag.

”Mange mennesker føler sig forbundet til naturen på samme måde som til et barndomshjem. Det er ikke mærkeligt. Vi kommer af naturen, og vi er en del af naturen. I Danmark stiller vi – på grund af vores meget intensive landbrug – så store og skadelige produktionskrav til landskabet, at det er gået hårdt ud over vores fælles natur,” siger Alternativets naturordfører Christian Poll i en pressemeddelelse og fortsætter: ”Det tager vi meget alvorligt, og vores holdning er, at vi er for rigt et samfund til at have så fattig en natur. For os er det afgørende at udvise generøsitet og ydmyghed over for livets udfoldelse på jorden, og det afkræver os, at vi begynder at give tilbage til naturen og dyrelivet.”

Statens produktionsskove skal omlægges til urørt skov.
Blandt Alternativets 42 forslag er bl.a. ideen om, at al skovdrift indstilles i statens skove, der i stedet skal ligge urørt hen. I naturpakken lægges endvidere vægt på, at naturen kommer til at spille en større rolle i forbindelse med klimasikring- og tilpasning.

skovtur-naturskovBedre muligheder for store naturoplevelser 
“Ved at beskytte naturen skaber vi også de bedste omstændigheder for at benytte naturen til naturoplevelser, friluftsliv, læring, turisme, lystfiskeri og jagt”, fremgår det af Alternativets naturpakke. “Hele outdoorsektoren er i hurtig vækst for at opfylde menneskers behov for rekreative oplevelser på cykel, med vandrestav, kikkert eller fiskestang. Desuden fortæller den nyeste videnskab, at vi gennem naturen kan forøge vores sundhed, trivsel, velvære og læring. Ophold i naturen modvirker voksnes stress og øger børns indlæring. Derfor har naturen stor betydning for vores trivsel, sundhed, kultur og økonomi”.

Alternativet vil via sin naturpakke styrke den danske befolknings rekreative muligheder i naturen gennem naturvejledning, friluftsvejledning i et samarbejde mellem virksomheder, stat, kommuner og private organisationer. “Gennem naturen og friluftslivet øges sundhed, trivsel, omverdensforståelse og læring”, fremgår det af partiets forslag.

Læs også Turister for milliarder vil have dansk natur.

Store græsningsdyr skal bidrage til en vild og dynamisk natur.
Det som flere forskere og biologer har skreget på i årevis, har tydeligvis fundet gehør hos Alternativet. Nemlig genskabelse af dynamik i danske naturområder, der bl.a. kan ske ved at genindføre store græssere i naturen som eksempelvis europæisk bision, der i dag er en stor succes på Bornholm og elge, der netop er blevet introduceret i Lille Vildmose – eller vilde heste, der længe har været anvendt i Holland og i dag også findes enkelte steder herhjemme bl.a. på Lolland og i Skjern Enge.

Læs også: Vildhestene ved Skjern Å.

Også plads til ulven.
Partiet melder klart at det ønsker at sikre rammerne for vilde og selvopretholdende økosystemer ved at genoprette naturens processer. Bævere skal udsættes for at skabe naturlig hydrologi. Store rovdyrarter som f.eks. ulv og guldsjakal skal også sikres plads og beskyttelse.

Sjælden hørt politisk melding om naturbevarelse.
Sjældent har der været så klar polititisk tale fra et parti når det kommer til naturbevarelse i Danmark – og det netop i en tid, hvor den danske natur er alvorligt trængt og hvor et flertal i Folketinget med det ene lovforslag efter det andet reducerer den i forvejen forarmede, danske natur med bl.a. ophævelse af sprøjtefrie beskyttelseszoner langs vandløb, tilladelse til hårdere oprensninger at bække og åer, der reducerer fiskelivet og kystbyggeri helt ud i vandkanten.

Læs hele Alternativets udspil her: Alternativets naturpakke. (pdf)
/JN

Læs også Danmark får bundplacering i naturbeskyttelse i EU.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE