775 hektar natur- og landbrugsjord på Lolland skal omdannes til vild natur

Fyret på Naturreservatet Saksfjeld-Hyllekrog, der ejes af Fugleværnsfonden. Området er nabo til det nye store areal som Hempel Fonden har købt. Foto: cisko66, CC BY 3,0, wikimedia

Det er Hempel Fonden der har købt det store areal af Lungholm Gods. Arealet ligger på det sydligste Lolland og er nabo til naturreservatet Saksfjed-Hyllekrog. Formålet med købet er at øge naturværdien ved at omlægge arealet til vild natur.

Det nye store areal som Hempel Fonden har erhvervet sig, er også kendt som Saksfjed Inddæmning. I følge Hempel Fonden har området stort potentiale, sammen med det tilstødende naboareal, Naturreservatet Saksfjeld-Hyllekrog, til at blive et væsentligt naturområde for biodiversitet i form af fugle, insekter og mange andre arter. Samlet set vil de to arealer udgøre omkring 1.000 hektar, hvilket svarer til ca. 10 kvadratkilometer. I følge Anders Holm, direktør i Hempel Fonden, er ambitionen da også, at området bliver et af de vigtigste naturområder i Danmark samt et fyrtårn for fremme af biodiversiteten der kan inspirere i både ind- og udland.

Sælgeren, godsejer Nicolas de Bertouch-Lehn fra Lundholm Gods er også godt tilfreds med handlen. Han er tryg ved, at Hempel Fonden vil tage sig af området og udnytte det store naturpotentiale som hans familie hidtil har værnet om.

“…potentiale til ikke blot at blive et af de største, men også første og mest ambitiøse naturgenopretningsprojekter af denne type i Danmark”

Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden

Salget vækker også begejstring flere andre steder – ikke mindst hos WWF verdensnaturfonden. Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden mener at området har potentiale til ikke blot at blive et af de største, men også første og mest ambitiøse naturgenopretningsprojekter af denne type i Danmark.

Prisen for handlen er ikke oplyst, men både køber og sælger melder sig tilfredse med handlen.

Fakta Hempel Fonden
Hempel Fonden har fokus på Uddannelse, Natur og Forskning.
”Hempel Fonden er eneejer af Hempelkoncernen og arbejder dedikeret for at gøre en forskel. Det gør vi ved at give flere børn i verden mulighed for at lære, ved at gøre coating mere effektivt og bæredygtigt, ved at bevare naturens mangfoldighed samt ved at realisere gode initiativer, der har potentiale for at gøre en stor forskel” Kilde: Hempelfonden.dk.

MR/

Kilde: folketidende.dk, Hempel Fonden.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE