Danske ørne i fremgang

Danmarks ørne i fremgang
Havørnen er Europas største ørn med et vingefang op til 2,5 meter. I 2008 var den danske ynglebestand af havørne på 22 par. 17 af disse par fik til sammen 27 unger på vingerne, oplyser DOF. Sidste års yngleresultat betyder, at 165 havørne er kommet på vingerne i Danmark siden 1996, hvor den store rovfugl genindvandrede som ynglefugl.
Kongeørnen er lidt mindre end havørnen og en betydeligt mere elegant ørn i luften. Antallet af kongeørne i Danmark er beskedent i forhold til antallet af havørne. I 2008 fik landets tre ynglepar fire unger på vingerne. Kongeørnen begyndte i 1999 sensationelt igen at yngle i Danmark, hvor et par fandt den nødvendige ro i Lille Vildmose i Nordjylland. Siden 1999 er der fostret 15 unger af kongeørn i Danmark.

Genskabte naturområder giver plads til store vingefang
Et af de steder i landet der er gode muligheder for at opleve ørne er ved den genoprettede Skjern Ådal i Vestjylland. I skrivende stund er der ifølge Skov- og Naturstyrelsen besøg af to havørne, der hyppigt lader sig beskue i ådalen. De ca. 2000 ha naturgenoprettede enge, søer og å giver ørnene et godt grundlag for at finde føde.

Havørnen – Europas største ørn, har atter fået luft under vingerne i Danmark. Foto: Niels Lisborg

Kilder: Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE