Pattedyr

Pattedyr

Oversigt over artikler om pattedyr på NaturGuide.dk.
Pattedyrene er uden tvivl klodens mest kendte og undersøgte dyregruppe. Der er registreret mere end 4600 arter og det er yderst sjældent at et nyt pattedyr opdages.

 
 
   
 

Nye arter i Danmark
Det sker at nye pattedyr-arter dukker op i Danmark, men her er der tale om arter, der i forvejen er kendte af videnskaben, men som ikke tidligere er registreret som art i Danmark. Da ulven selv indvandrede til Danmark i 2012 efter at være blevet udrydet af danskerne i 1813 skabte det nærmest en revolution af danskernes natursyn. Af andre ”nye” arter i Danmark kan nævnes bæveren, havesyvsoveren, bisamrotten og mårhunden.

Bæveren blev genudsat i Sverige i 1922 efter at have været udryddet ligesom i Danmark. I 1999 blev bæveren også genudsat i Danmark i Vestjylland og her trives den tilsyneladende godt og har allerede bredt sig til store dele af Jyllands øvrige vandsystemer.

Landskabets udforming bestemmer
Det er landskabets udformning påvirket af menneskets drift, der i al væsentlig grad bestemmer den danske pattedyr-fauna. Den oprindelige storvildtsfauna (bjørn, los, elg og ulv) forsvandt p.g.a. jagt, skovrydning og opdyrkning af landskabet. Til gengæld blev andre arter mere talrige.

Dyr som elg, vildsvin, europæisk bison og los, der tidligere fandtes i Danmark vil sikkert kunne trives igen i dag i større jyske skov- og plantageområder, hvis de blev sat ud i naturen. Også andre endnu mere fremmedartede dyr kan klare sig. Den nordamerikanske mink stortrives i den danske natur – ligesom vaskebjørnen og mårhunden også kan etablere en bestand, hvis de ikke med god grund var erklæret fredløse af myndighederne.

Næsehorn og elefanter i Danmark
Tilbage i en fjern fortid har der levet fortidsdyr som uldhåret næsehorn, mammutter og skovelefanter i et dengang meget anderledes landskab som Danmark dengang var en del af.